Úterý 18. 9. 2018, 1. ročník

ČJ – učebnice str. 8/7, 8/8, vlastní jména zápis, opaková

M – opakování numerace do 20, geometrie bod, druhy čar

ČT – čítanka str. 11, pracovní sešit 3/4, 6, 2/3