ÚKOLY středa 13. 1. 2021

ČJ – v učebnici na str. 50 v textu Co S TÍM vyhledej slova, které řadíš do slovních druhů neohebných (nemusí být všechny!), piš je do sešitu školního

M – slovní úloha s písemným dělením, učebnice 36/4, nezapomeň si slepit krokovací pás

– četba v učebnici str. 28, 29, VODA A ŽIVOT NA ZEMI, zápis

– odkaz na VIDEO 1VIDEO 2  vysvětlení pojmu fotosyntéza

voda a živé organismy zápis

 

https://www.youtube.com/watch?v=PytWNmoudaI

https://www.youtube.com/watch?v=_Wwu1PKEUs0