Úkoly na 18.5.–22.5. 2020 1. ročník

Před školou (v pořadači nebo na zemi v zeleném boxu): vrácené materiály, pracovní list do M, pracovní list do AJ

Děkuji moc za odevzdané materiály. Pokud někomu něco náhodou chybělo, zakroužkovala jsem to.

 

ČJ

Slabikář str. 84, 85

  • přečteme společně, trénovat klasicky i samostatně

Písanka str. 26, 27

 

M

  • jeden pracovní list, vypracujte samostatně podle svého tempa (jen něco uděláme společně)

 

PRV – str. 68, 69 (online)

AJ – online