Učivo pondělí 30. 3. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– Diktát: doplňovací, žáci mají diktát ve složce

– znova s žáky zopakovat, jak jdou za sebou slovní druhy a prvních 5 se naučit vyjmenovat nazpaměť

– učebnice strana 86/8 – doplnit sami přes folii a rodič zkontroluje

– pracovní list 36/3

  • Matematika

– ústně prozkoušet žáky na příklady na násobení a dělení čísla 7, příští týden žáci budou psát test

učebnice matematiky 3. díl

– učebnice strana 6/1 – žáky nechat pracovat samostatně

– učebnice strana 6/3

www.matika.in – cvičení „sčítání“ a „odčítání“

  • Čtení

– četba strana 88 + 89 – úkol 1, 3, 5 společně s rodičem

– pracovní sešit strana 14/4, 5, 6