Učivo 5. 6. 2019

  • Čítanka strana 26+28.
  • Matematika – učebnice strana 59.