Učivo 3. 1. 2019

  • Matematika – opakování (sčítání a odčítání do 10)
  • Slabikář strana 32, vyvození písmene V
  • Písanka strana 8