Učivo 12. 9. 2018

  • Matematika str.12
  • Živá abeceda str. 18-19