Test vlastivěda 4. ročník

Test bude ve středu 22.1. Téma: Jan Lucemburský, Karel IV. (neučit se jména dětí ani manželek), památky. Dále znát druhy dopravy, alespoň 3 funkce sídel a kdo a kde zakládal města.