test VL – 11.12. 2019

  • ve středu bude test z vlastivědy – zemědělství, život zemědělců, Čechy jako království