Středa 28. 11. 2018, 2. ročník

M – opakování násobení, dělení 2, 3, str. 37/2, 4

ČJ – učebnice str. 37/3, 4, 38/7, 8, prc. s. str. 23/4