Středa 23. 9. 2020, 4. ročník, DÚ

Oprava diktátů, opravuj vždy celé věty.

Podepsat informace v žákovské knížce.

Kdo nedonesl, přines platby za pomůcky a sešity do konce měsíce září.

Nahlásit se na Matematickou olympiádu, informace dostali pouze někteří žáci.