Pondělí 28. 1. 2019, 2. ročník DÚ

PRV – kdo nestihl, dodělej prc. sešit str. 7 dodělej

ČT – přines si na čtvrtek napsanou hádanku