Pasování na čtenáře

Ve středu 8. června 2022 v 15:00 se bude konat pasování žáků na čtenáře.

Akce proběhne v místní knihovně na obecním úřadě. Každý žák přečte z předem dohodnuté knihy část textu a poté se bude konat samotné pasování.