Informace 3. 9. 2019

  • Některým žákům jsem vrátila přihlášky do družiny, protože ze zadní strany neměli vypsané časy odchodů z družiny a kdo je bude vyzvedávat. Prosím o doplnění a vrácení zpět.
  • Podepsat další informace v žákovské knížce na straně 30, které se týkají plavání.
  • Na čtvrtek prosím pořídit mazací folie A4. Budeme ji ve druhém ročníku hodně používat.
  • Dále jsem žákům rozdala pomůcky, které si ještě navíc můžou od školy objednat a ceny za sešity, které jsem jim dnes rozdala.
  • Prosím o koupení fixů na mazací tabulku.
  • POZOR!!! Výuka náboženství bude probíhat už zítra. Mladší skupinka  (2. + 3. ročník) bude mít začátek od 12:30 – 13:15.
  • Můžete už pomalu nosit peníze na třídní fond – 300 Kč.