info z třídní schůzky 4. ročník

Pro ty, kdo nebyl na třídních schůzkách nebo všechno nepostřehl:

 • tento čtvrtek ve 14:00 je vystoupení pro důchodce (tzn. opět přinést věci na plavce a holky bílé tričko a legíny)
 • plavání –  letos se plave 2 vyučovací hodiny, tzn. do školy přijíždíme 10:45; poslední plavání vychází na 25. 11.
 • kroužky – začínají od října
  • na kytaru je nutné se přihlásit přes DDM Bojkovice a je potřeba mít vlastní kytaru
 • úkoly – děti dostaly deníčky, kam si je mají zapisovat, na internet běžné úkoly psát nebudu
 • přihlásit se na logickou olympiádu
 • čtenářský deník – kdykoliv přinést do školy i s přečtenou knihou – představí ji ostatním
 • nosit kružítko, pravítko, ořezané tužky (alespoň dvě č. 1 a jednu č. 3), mazací tabulku, 2 fixy, lenoch (dobrovolný – velikost A4)
 • finance – výtvarné potřeby 200 Kč
  • sešity – upřesním snad tento týden
  • SRPŠ 350 Kč
  • třídní fond – postupně nosit 300 Kč (zatím nespěchá)