DÚ 4.4. 2022, 3. ročník

  • M-PS s. 65/10 – kdo nestihl
  • Náboženství…v neděli Křížová cesta v kostele, sraz 14.15 před kostelem + dodělat list
  • v týdnu po Velikonocích si uděláme ve třídě recitační soutěž – najít a naučit básničku, aby měla alespoň 3 sloky

Kdo nebyl na třídních schůzkách:

  • 13. 4. pojedeme do divadla do UH (vhodné oblečení)
  • 15. 5. bude Den matek
  • V češtině stále opakovat vyjmenovaná slova, podstatná jména (pád, číslo, rod (životnost)) a slovesa (osoba, číslo, čas)
  • V matematice trénovat sčítání a odčítání pod sebou, násobení a dělení.
  • Číst! 🙂