DÚ 25.3. 2022, 3. ročník

Jelikož už třetí týden řešíme, že si někdo nevzal věci na převlečení do tělocviku (tzn. tričko, tepláky a boty), mají dnes některé děti úkol.

  • Teo, Šíma, Any a Ema – Napsat na papír 10 vět o tom, jak by vypadala jejich vysněná hodina tělocviku
  • Davča – Napsat na papír 5 vět o tom, jak by vypadala jeho vysněná hodina tělocviku

Pro chybějící za čtvrtek a pátek:

  • PRV uč. s. 52
  • PRV PS s. 26/4
  • matika PS s. 61/3; 62/4, 5
  • čítanka s. 115
  • čítanka PS s. 18/3, 4
  • čeština uč. projít s. 112
  • ČJ-PS s. 16/6; 18/10, 11