DÚ 25.2. 2022, 3. ročník

  • zítra se lyžovat NEJEDE
  • naučit se pádové otázky
  • matika PS s. 51/3  dokončit

Kdo nebyl ve škole:

  • ČJ uč. s. 89/17, 18; s. 90/19, 20
  • do sešitu ČJ-Š napsat pádové otázky (1. pád kdo,co? ; 2. pád. (bez) koho, čeho?….)
  • matika uč. s. 34/6; 35/8, 9; 36/10,11
  • matika PS s. 50/11; 51/12, 13