DÚ 16. 3. 2023 – 1. ročník

  • Písanka strana 27 – dokončit.

Pro nemocné:

  • Slabikář strana 73.
  • Písanka strana 27.
  • Matematika strana 72/1.
  • Prvouka strana 46 – dokončení, 47/1.