Domácí úkoly 4. třída

ČJ – opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy (přehledy v sešitě)

ČJ – oprava diktátu

ČJ – SLOH – dokonči vypravování podle obrázkové předlohy

M – slovní úloha (zadání v sešitě)

Vv – vodové barvy

Pč – pet lahev, nůžky