ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE 4. TŘÍDA

MATEMATIKA – V PONDĚLÍ 12. 11

ČESKÝ JAZYK (PÍSEMKA, DIKTÁT) – V ÚTERÝ 13.11