Plán 2. třída

Úterý 18. 9. 2018, 1. ročník

ČJ – učebnice str. 8/7, 8/8, vlastní jména zápis, opaková

M – opakování numerace do 20, geometrie bod, druhy čar

ČT – čítanka str. 11, pracovní sešit 3/4, 6, 2/3

Čtvrtek 13.9.

M – str. 10 dokončení, geometrie BOD, numerace do 20 bez přechodu, opakování

ČJ – učebnice str. 9 seznamte se, 10 vyvození Vlastních jmen, pracovní sešit str. 6/6

ČT – čítanka str. 10, pracovní sešit str. 26 dokončení

Středa 12. 9.

ČJ – pracovní sešit 5/2, 6/4, 6/5, 7/7

– učebnice 8/9, 9/10

M – str. 10/1, 2, numerace do 10

PRV – učebnice 6-7, ps 4/1, 2