Plán 2. třída

INFO na týden 20.-24.11.

Informativní třídní schůzky rodičů proběhnou

v úterý 21. listopadu 2017

v kmenových třídách jednotlivých ročníků

od 14.00 hod. do 16.00 hod.

Můžete  se informovat o průběhu vzdělávání svého dítěte a jeho hodnocení během I. čtvrtletí školního roku 2017/2018

 

Příští  týden budeme psát čtvrtletní písemné práce z ČJ, M

Okruhy : písemná práce z ČJ (úterý 21.11.)

 • Diktát
 • Význam slov ( antonyma, synonyma, mnohoznačná, nadřazená, podřazená, souřadná)
 • Druhy vět ( tázací, rozkazovací, přací, oznamovací)
 • Stavba slov ( slabiky, hlásky)
 • Psaní u, ú, ů

Okruhy: písemná práce z M ( středa 22.11.)

 • Sčítání a odčítání do 35
 • Pavučiny
 • Krokování
 • Pyramidy
 • Násobení 2,3
 • Zvířátka dědy Lesoně
 • Sousedé (doplň sousední číslo aby byl součet všech tří čísel…)
 • Stavby
 • Geometrie : druhy čár

Dětem jsme rozdali texty písní na vánoční vystoupení. Odkaz na melodie písniček je zde:

Josef, můj kochaný

Kolednice idú

Chtíc aby spal

Výlet do science centra VIDA v Brně

Ve čtvrtek 16.11.2017 jedeme do Science centra VIDA v Brně. Odjezd od školy v 7:45. Předpokládaný návrat v 17:00h. Cena výletu 150,- bude hrazena z třídního fondu, zbylá částka bude hrazena ze sběru papíru a elektrospotřebičů. S sebou: pohodlné oblečení, svačinu a pití na celý den, kinedryl, igelitový sáček v případě nevolnosti.

Týden 23.-25.10.

ČJ – nově probírané učivo ANTONYMA – slova opačného významu, SYNONYMA – slova stejného či podobného významu ; uč. FRAUS str. 24-27, Prac.Seš. str. 15-17

M – procvičujeme násobení 2 ; pracovní učebnice str. 28-31 + str. 58

ČT – čít. str. 23-27 ; prac.sešit str. 17-19 + str.32

PRV – uč. 15-17 + Prac.seš. str. 9 + povídání o státním svátku 28.říjnu 1918 + video dějiny udatného národa českého  https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&index=95&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv

!!!!UŽIJTE SI PODZIMNÍ PRÁZDNINY!!!!