Domácí úkol 2. třída

Středa 7. 11. 2018, 2. ročník, DÚ

ČJ – učebnice, str. 31/10, přes fólii doplň u, ú, ů

M – v pondělí budou někteří psát test na násobení, dělení 2 (někteří dnes zvládli na jedničku, tudíž už psát nebudou)

Čtenářský kroužek – přines si oblíbenou knihu nebo knihu, kterou právě teď čteš, dočetl si nedávno.

 

ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

Čtvrtletní písemné práce proběhnou následovně:

MATEMATIKA – čtvrtek 15. 11. písemná práce

ČESKÝ JAZYK – pondělí 19. 11. písemná práce

ČESKÝ JAZYK – úterý 20. 11. diktát

 

OKRUHY: 

ČESKÝ JAZYK – význam slov synonyma, antonyma, slova vícevýznamová, nadřazená, podřazená, souřadná; druhy vět, stavba slova, pořadí slov ve větě, ú, ů, u, samohlásky, souhlásky

MATEMATIKA – numerace do 100 (probrané typy příkladů), pavučiny, krokování, děda Lesoň, násobení a dělení dvěma, třemi (možnost manipulace s kostkami při řešení), sousední čísla, stavby z kostek, geometrie (typy čar, úsečka)

DÚ 1. 11. 2018

  • Podívat se do žákovské knížky na informace ohledně focení na plavání a prosím o vyplnění.

Domácí úkoly 2. třída

AJ – slovíčka v pracovním sešitu na str. 81 UNIT 2 – (pouze vyznačené barevně, po one – jeden)

– PS s. 15

– na příští hodinu přines písemku podepsanou od rodičů