10. 9. 2020, 4. ročník, DÚ

M – pracovní sešit str 7/12

ČJ – zopakuj si vyjmenovaná slova B ( taky jsme opakovali : samohlásky, souhlásky – mškké, tvrdé, dvojhlásky, synonyma, antonyma, homonyma, slova souřadná, nadřazená, podřazená, abecedu)

AJ – pracovní list, cvičení Follow and colour

– zopakuj numbers, colours