Učivo 6. 6. 2019

  • Čítanka strana 29.
  • Matematika byla opakovací – dodělávání karet.