Učivo 6. 11. 2018

  • Živá abeceda strana 74-75
  • Matematika strana 35
  • Prvouka strana 17