Učivo 3. 6. 2019

  • Čítanka strana 24 a 27 – báseň sova.
  • Matematika – učebnice strana 57.