Učivo 21. 5. 2019

  • Čítanka strana 11+12.
  • Slabikář strana 94.
  • Matematika – učebnice strana 52.
  • Prvouka strana 69.