Učivo 20. 6. 2019

  • Čítanka strana 38-39.
  • Matematika – učebnice strana 62.