Učivo 12. 11. 2018

  • Živá abeceda strana 84, 85, 87
  • Matematika strana 38