SPORTOVNÍ DEN 14. 9. 2018

RÁDI SPORTUJEME ANEB KAŽDÝ POHYB SE POČÍTÁP1350109

V pátek 14. 9. 2018 již od ranních hodin vrcholily v ZŠ Pitín přípravy na očekávaný SPORTOVNÍ DEN. Žáci i pedagogický sbor přicházeli ve sportovním oděvu plni energie a sil překonávat své rekordy v atletických disciplínách. Všichni žáci školy předvedli, jak si umí rozložit své síly při vytrvalostním běhu, při hodu míčkem, ale také při skoku do písku.
Vedle klasických atletických stanovišť byly pro žáky připraveny úkoly, v nichž museli spolupracovat v týmu a zúročit nejenom svou fyzickou zdatnost, ale i znalosti, jež získali ve školních lavicích. Své mozkové závity dali do pohybu u bádání nad Šifrou mistra Leonarda, u balancování a u překážkové dráhy.
Sportovní dopoledne zakončila svačinka a radost z úspěchů ve sportování.
Foto zde