Přírodovědný kroužek 29.11. odpadá

Přírodovědný kroužek ve čtvrtek 29.11 odpadá. Náhradní termín bude upřesněn.