Pondělí 17. 12. 2018, 2. ročník

M – násobení 4, pracovní list

ČJ – učebnice str. 44/7, pracovní sešit str. 29/7, 8

PRV – měsíce, roční období, dny v týdnu

ČT – čítanka str. 47, 48, pracovní sešit str. 27/4 řádky (konec slovem Křemílek)