Organizační záležitosti

Na zítra přinést vyplněné a podepsané:

  • prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka
  • lísteček na plavání
  • první strana v žákovské knížce