Organizace prvního školního týdne

Úterý 4. 9. – práce ve třídě, pravidla třídy, organizace, třídnická hodina

– s sebou: pouzdro, žákovskou knížku

Středa 5. 9. – práce ve třídě, rozdávání učebnic, třídnická hodina

– s sebou: pouzdro, žákovskou knížku

Čtvrtek 6. 9. – výuka podle rozvrhu hodin

Pátek 7. 9. – výuka podle rozvrhu hodin, pozor PLAVÁNÍ, odjezd od školy 7:40