Domácí úkoly 4. třída

ČJ – pětiminutovka vyjm. slova, slovní druhy

M – 9/10