Domácí úkoly 4. třída

ČJ – opakuj vyjmenovaná slova

M – opakuj násobení, uč. 25/13, 14

VL, PŘ – učit