Domácí úkoly 4. třída

ČJ – SLOH – dokonči vypravování na zadané téma, tentokrát na známku

M – 15/38 a, b, c

M – 16/41