Domácí úkoly 2. třída

AJ – slovíčka v pracovním sešitu na str. 81 UNIT 2 – (pouze vyznačené barevně, po one – jeden)

– PS s. 15

– na příští hodinu přines písemku podepsanou od rodičů