ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE

Čtvrtletní písemné práce proběhnou následovně:

MATEMATIKA – čtvrtek 15. 11. písemná práce

ČESKÝ JAZYK – pondělí 19. 11. písemná práce

ČESKÝ JAZYK – úterý 20. 11. diktát

 

OKRUHY: 

ČESKÝ JAZYK – význam slov synonyma, antonyma, slova vícevýznamová, nadřazená, podřazená, souřadná; druhy vět, stavba slova, pořadí slov ve větě, ú, ů, u, samohlásky, souhlásky

MATEMATIKA – numerace do 100 (probrané typy příkladů), pavučiny, krokování, děda Lesoň, násobení a dělení dvěma, třemi (možnost manipulace s kostkami při řešení), sousední čísla, stavby z kostek, geometrie (typy čar, úsečka)