Veronika Janků

Domácí úkoly 4. třída

Sloh – Najdi ve třídě někoho – napiš popis nebo vypravování na vybranou osobu
M – zadání v domácím sešitu
– uč. 67/15 a,b,c,d