4. 9. 2018

  • Podepsat všechny učebnice, kdo ještě nepodepsal.
  • Na zítra si vzít s sebou červenou učebnici Matematiky – 1. díl a žlutou učebnici Živá abeceda, písanky se zatím nebudou potřebovat.
  • Kdo nedonesl, prosím, přineste lísteček o způsobilosti na plavání, vyplněnou přihlášku do družiny a vyplněnou přihlášku na stravování.
  • Podepsat seznámení se školním řádem – žákovská knížka str. 30.