Zápis do I. třídy

zápis

Milý budoucí prvňáčku, vážení rodiče,

zveme Tebe i Tvé rodiče k zápisu do 1. ročníku, který se bude konat 

v  úterý 10. dubna 2018    od 13 do 18 hodin

v budově  školy.

Přineste s sebou prosím rodný list dítěte, váš průkaz totožnosti.

V  případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky je potřeba k žádost o odklad a dodat vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Těší se na Vás učitelky a ředitelka  školy Mgr. Jana Peřinová