Vydání vysvědčení

Dne 26. 6. 2020 v poslední vyučovací hodině bude žákům 1. , 2., 4. a 5. ročníku slavnostně předáno vysvědčení a tím i ukončen zvláštní letošní  školní rok.
Žáci v ten den mají oběd, pokud si ho neodhlásíte. V provozu budou ještě i odpolední vzdělávací aktivity tak, jak jsou  teď – do 16.00 hod.

Jen žáci 3. ročníku k budou končit v 9.00 hod. a pak mohou zůstat v rámci odpolední vzdělávací aktivity ve škole do oběda

Žáci:

1. ročníku  končí v  11. 30 hod. – pak oběd podle rozpisu

2. ročníku  končí v  12. 30 hod.  – pak oběd podle rozpisu

4. ročníku  končí v  12. 30 hod.  – pak oběd podle rozpisu

5. ročníku  končí v  12. 10  hod. – pak oběd podle rozpisu