Úterý 5. 3. 2019 – domácí úkol 5. ročník

ČJ – UČ – str. 75/ cv. 28

  • test – vyhledej přísudky a urči druh – přísudek slovesný nebo jmenný se sponou

M – PS – str. 17/ cv. 2

  • desetiminutovka – objem, povrch, kostra kvádru, krychle, krychlového tělesa