Úterý 4. 4. (2. ročník)

DÚ: bez domácího úkolu, na zítra nůžky, lepidlo, ubrus, dobrá nálada

 

Učivo:

M – 79/3, 5

ČJ – pracovní sešit 17/4, napiš 5 sloves

– do školního sešitu napiš 4 věty ze cvičení 87/8