Úterý 27. 9. 2022 (4. ročník) AJ

Kdo nestihl, dodělej pracovní list (čísla 11_20)

Opakuj věty o věku, jméně,…