Úterý 23. 10. 2018, 2. ročník

M – str. 25, geometrie – úsečka, bod leží, neleží

– vyvození příklady typu 56 + 40, 74 – 20

ČT – pracovní sešit str. 13/11, 14/12

ČJ – pracovní list – synonyma, pracovní sešit str. 17/8