Úterý 20. 9. 2022 (2. ročník)

M – namaluj obrázek, osová souměrnost

ČJ – na zítra oprava diktátu