Úterý 16. 10. 2018, 2. ročník

M – násobení 2, vyvození, geometrie – úsečka, bod leží/neleží na úsečce

ČJ – učebnice 24, pracovní list slova souřadná, pracovní sešit 12/3, 15/1

ČT – projekt O Bruncvíkovi, Český lev